Farmacia Victoria Maria Iriarte Altube, Lugo
Calle Teatro, 6, Lugo.